Het oprichten van een BV: Een stappenplan

Het starten van een eigen bedrijf kan een spannende en uitdagende onderneming zijn. Een van de eerste stappen die u moet nemen bij het oprichten van een bedrijf is de keuze van de bedrijfsvorm. Een veel voorkomende bedrijfsvorm is de besloten vennootschap (BV). In deze blog zullen we uitleggen wat een BV is en hoe u een BV kunt oprichten.

Wat is een BV?

Een BV is een juridische entiteit die als afzonderlijk persoon wordt beschouwd van de eigenaren. Dit betekent dat de BV kan worden aangeklaagd en aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden en verplichtingen, en niet de eigenaren zelf. Daarnaast hebben aandeelhouders van een BV beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat hun persoonlijke vermogen niet in gevaar komt als de BV failliet gaat.

Stap 1: Het kiezen van een bedrijfsnaam

Voordat u begint met het oprichten BV, moet u een bedrijfsnaam kiezen die uniek is en nog niet wordt gebruikt door een andere onderneming. U kunt controleren of de door u gekozen naam al wordt gebruikt door middel van een eenvoudige zoekopdracht op het internet.

Stap 2: Het opstellen van de statuten

De statuten zijn het juridische document waarin alle details van uw BV staan beschreven, zoals de bedrijfsnaam, het doel van de onderneming, het bedrag van het geplaatste kapitaal en de rechten en plichten van de aandeelhouders. Het opstellen van de statuten is een belangrijke stap bij het oprichten van een BV. U kunt de statuten zelf opstellen of een notaris vragen dit voor u te doen.

Stap 3: Het inbrengen van het kapitaal

Bij het oprichten van een BV moet u minimaal € 0,01 aan geplaatst kapitaal inbrengen. Dit is het bedrag dat u stort op de bankrekening van de BV. Dit bedrag kan worden verhoogd als u meer kapitaal wilt inbrengen.

Stap 4: Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als u alle bovenstaande stappen heeft doorlopen, kunt u uw BV inschrijven bij de Kamer van Koophandel. U heeft hiervoor een uittreksel van de statuten en een geldig identiteitsbewijs nodig. Na inschrijving ontvangt u een KvK-nummer.

Stap 5: Het openen van een zakelijke bankrekening

U heeft een zakelijke bankrekening nodig om het geplaatste kapitaal van de stamrecht BV op te storten en om uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren. U kunt een zakelijke bankrekening openen bij een bank naar keuze.

Het oprichten van een BV is een belangrijke stap bij het starten van een eigen bedrijf. Het is belangrijk om te weten wat een BV is en hoe u een BV kunt oprichten voordat u begint.